Ettersom vi har konsesjon for fjernvarmeutbygging i Porsgrunn, Tønsberg, Horten og Skien, så er det ingen andre som kan tilby fjernvarme innenfor disse områdene. Det betyr ikke at vi IKKE har konkurranse fra alternative energikilder. Vi er i stor konkurranse med alternative oppvarmingsløsninger og vi er helt avhengig av å ta dette på alvor.

Tilknytning til fjernvarmenettet er et spleiselag mellom oss som leverandør og kunden, hvor kunden er med på å betale deler av investeringen i rør, graving, installasjon av kundesentral etc. Investeringen her må sees i sammenheng med investering i alternativ oppvarmingsløsning.

Strømprisen vi forholder oss til, er summen av markedspris/spotpris, nettleie og offentlige avgifter. Dette betyr at man kan oppleve forskjellige priser avhengig av hvor i landet man er.

Fjernvarmen er slik at du betaler bare for den energien du faktisk bruker. Som fjernvarmekunde vil du ikke bli belastet for høye timepriser når forbruket er høyt, siden vi bare benytter månedsmiddel for spotpris som grunnlag for fakturering. Med månedsmiddel betyr timeprisen når forbruket og prisen er lav like mye som når forbruket og prisen er høy.

Dette innebærer at du som kunde av Skagerak Varme kan være trygg på at du alltid får fornybar energi til en konkurransedyktig og riktig pris.

Fordeler med fjernvarme

  • Lokale og globale miljøgevinster
  • Reduserer klimagassutslipp
  • Reduserer lokale utslipp
  • Gir bedre inneklima
  • Utnytter energiressurser som ellers ville gått til spille
  • Høy leveringssikkerhet
  • Økt fleksibilitet i energiforsyningen
  • Fjernvarme krever lite verdifullt areal hos kunden
  • Enkelt og vedlikeholdsfritt for kunden