Fjernkjøling

I Horten har vi et eget fjernkjølenett, som det eneste i våre konsesjonsområder. Grunnen til dette er at vi kan produsere miljøvennlig klimanøytral frikjøling av vår energibærer som er sjøvann.

Sorptiv kjøling

Dette er en miljøvennlig og ressurseffektiv energiløsning. Dersom det kun er behov for komfortkjøling, 15 - 17 grader, vil dette være en god løsning. Man kan benytte fjernvarme til tørking av luften, for deretter å tilføre fuktighet som fordamper og senker temperaturen. Ventilasjonsaggregatet er noe større enn et standard aggregat, men man slipper å installere tørrkjølere på tak og det er dermed meget arealeffektivt. Areal er kostbart og her er det mulighet for utbyggere å utnytte arealet bedre, og få en økonomisk gevinst av dette.

Send forespørsel