Vi kan nå tilby fjernvarmebasert byggtørking i byggeperioden og dermed gi våre kunder en mer fossilfri byggeplass. Dette gjør miljøet for arbeiderne bedre og bygget får en bedre tørkeprosess. I tillegg til dette gjør bruk av fjenvarme til byggtørking en sikrere arbeidsplass. Dette begrunnes med at det er sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av gass til dette formålet.

Miljøgevinstene ved å erstatte fossil olje og gass med fjernvarme på byggeplassene er store. En DNV GL-rapport, som Energi Norge, Enova og Norsk Fjernvarme står bak, viser at landets byggeplasser er et like stort utslippsproblem som bruk av oljefyr i eksisterende bygninger

Les rapporten hos EnergiNorge (ekstern lenke).

Mens det sistnevnte blir forbudt fra 2020, er det ingen restriksjoner på byggeplassene.

Byggtørking/byggoppvarming tilbys til en fast kWh-pris og denne er svært konkurreansedyktig mot tradisjonelle olje-/gassløsninger.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om dette fantastiske produktet.