Vi benytter flis fra skogsnæringen som grunnlast i vår fjernvarmeleveranse. Dette er trevirke som ellers ville råtnet i skogen og dermed gått til spille. Istedet benytter vi dette som en fornybar energikilde. Vår flisleverandør er AT Skog og består stort sett av “kortreist” flis fra Vestfold og Telemark.

Skagerak Varme har bygget ut fjerrnvarmenettet i Tønsberg siden 2008, Skagerak Varme har nå rammeavtaler med  Isoplus Fjernvarmeteknikk som leverandør av fjernvarmerør, Pro-Pipe Norway for gjennomføring av rørlegging, sveise og muffearbeider. Entreprenørfirma Haakon Skuggedal er grunnentreprenør.

* Produksjonsdata oppdateres hvert 15 minutt.