Med kortreist skogsavfall forsynes store deler av Skien sentrum, Klosterøya, Sykehuset og Fritidsparken med fornybar miljøvennlig fjernvarme.

Vi benytter flis fra skogsnæringen som grunnlast i vår fjernvarmeleveranse. Dette er trevirke som ellers ville råtnet i skogen og dermed gått til spille. Istedet benytter vi dette som en fornybar energikilde. Vår flisleverandør er AT Skog og består stort sett av “kortreist” flis fra Vestfold og Telemark.