Vårt første fjernvarmeanlegg stod klart for levering/produksjon av fjernvarme i 2005, basert på spillvarme fra gjødselproduksjonen til Yara’s fabrikk på Herøya. I 2012 utvidet vi tilgangen på spillvarme og vi har nå to varmesentraler på Herøya som utnytter spillvarme fra fullgjødsel- og kalksalpeterfabrikkene til Yara.

Utnyttelse av spillvarme er svært miljøvennlig og effektivt, samt at vi tar vare på energi som ellers ville gått til spille. I tillegg til dette er vi tilkoblet Yara’s dampsentral for tilleggsleveranser av fornybar energi, som styrker vår leveringssikkerhet.

Vi har også bygget en reserve-/beredskapssentral på Kjølnesområdet, basert på gass (LPG), som er med på å styrke vår leveringssikkerhet ytterligere.

* Produksjonsdata oppdateres hvert 15 minutt.