Bruksområder for fjernvarme:

  • Oppvarming av bygningsmasse via gulvarme, radiatorer eller ventilasjonsluft
  • Vannbåren varme i baderomsgulv
  • Oppvarming av forbruksvann
  • Vannbåren snøsmelting
  • Byggtørking/byggoppvarming i anleggsperioden
  • Kjøling via absorpsjonskjølemaskin eller sorptiv kjøling

Fjernvarme er aktuelt:

  • Når bygningen ligger i/panlegges å bygges i nærheten av det eksisterende fjernvarmenettet
  • Når bygningen har vannbåren varme fra før
  • Når det er behov for en fornybar energikilde