Vi benytter flis fra skogsnæringen som grunnlast i vår fjernvarmeleveranse. Dette er trevirke som ellers ville råtnet i skogen og dermed gått til spille. Istedet benyttet vi dette som en fornybar energikilde. Vår flisleverandør er Viken Skog og består stort sett av “kortreist” flis fra Vestfold-området, i tillegg til noe leveranser fra Østfold-området.

Vi er meget opptatt av leveringssikkerhet overfor våre kunder og har i Tønsberg valgt å benytte naturgass (LNG) som spisslast-/beredskapslast.