Vår næringstariff er en forbuksbasert modell der du kun betaler pr. kilowatt-time. Tariffen gir gode incentiver for energisparing med direkte påvirkning på fjernvarmefakturaen. 

Prisen består av et fast energipåslag og et variabelt tillegg basert på gjennomsnittlig månedsmidlet spotpris fra kraftbørsen Nordpool område NO2.

Vi har innført en trinnvis rabattordning for at din bedrift skal ha større forutsigbarhet i en tid med ekstraordinært høye energipriser. Stiger spotprisen, stiger også rabattsatsen. 

Energiledd, ekskl.mva.:

  • Fast påslag på 50 øre/kWh

  • X er månedsmidlet spotpris varierer fra måned til måned

Trinnvis rabattordning på spotpris, ekskl.mva.:

  • 50 - 70 øre/kWh                10 %
  • 70 - 90 øre/kWh                30 %
  • Over 90 øre/kWh               50 %