Med sjøvann som energikilde kan både varme og kjøling produseres fra samme distribusjonssløyfe for energiopptak. Sjøvann som energikilde er stabil året rundt, sjøvannsinntaket ligger på litt over 100 meters dyp og om lag 1400 meter fra land. Energiutvekslingen skjer gjennom en varmeveksler installert i energisentralen, med sjøvann på den ene siden og en intern glykolsløyfe bort til varmepumpen på den andre siden. Med varmepumpe som grunnlast og ammoniakk som kuldemedie, får man både oppvarming og kjøling, på en svært miljøvennlig og rimelig måte. Vår fornybarandel i Horten ligger nær opp til 100 prosent.

Fjernkjøling bygger på samme prinsipp som fjernvarme, men med mulighet for frikjøling ved behov for svalere temperaturer. Ved å benytte ressurser som ellers ville gått tapt, oppnår fjernkjølingsanlegg effekter som er mellom 5 og 10 ganger høyere enn ved bruk av tradisjonelle aircondition-anlegg.

Bruk av fjernkjøling kan bidra til å forhindre toppbelastninger i stømnettet, som i dag er et voksende problem i alle europeiske regioner om sommeren. Behovet for investeringer i ny kraftproduksjon og nettkapasitet – så vel som klimagassutslipp fra kraftproduksjon, kan på denne måten reduseres betraktelig.

Vi har også et lignende anlegg på Jarlsø i Tønsberg hvor cirka 250 leiligheter og en del næringsareal har sjøvann som energikilde for oppvarming og forbruksvann. Her bygges det stadig flere leiligheter og ettehvert skal vi forsyne cirka 400 leiligheter med sjøvann som energikilde.