Skulle det være alvorlige feil på varmeleveransen benytt Skagerak Varmes vakttelefon:

993 50 834

Dersom det mot formodning skulle vise seg at feilen ikke skyldes vår varmeleveranse, men feil på kundens eget anlegg, vil vi fakturere oppmøtet etter medgått tid. Vår timepris er kr. 1500,- per påbegynt time eks. mva.