Her kan du se fordelingen av energikildene i våre fjernvarmeanlegg:

http://www.fjernkontrollen.no/skagerak-varme/