Prisen består av den lokale netteiers nettleiepriser (Lede), offentlige avgifter og månedsmidlet spotpris på strøm (Nordpool). Skagerak Varme benytter den laveste satsen for Kapasitetsledd i Ledes nettleiepriser uavhengig av hvor høy effekt man bruker.

Prisene på fjernvarme reguleres av Energiloven §5.5.

Den myndighetsbestemt støtteordningen som for tiden er gjeldende (Strømstøtte for husholdninger (NVE)), gjelder også for fjernvarmeprisen.

Kapasitetsledd, inkl. mva.:

  • 262,50 pr. mnd/leilighet/seksjon

Energiledd, inkl. mva.:

  • Januar - Mars:           40,37 øre/kWh
  • April - Desember:      49,03 øre/kWh

Påslag energiledd, ekskl. mva.:

Dette er gjennomsnittlig, månedsmidlet, spotpris fra Nordpool Spotmarked område NO2 

  • P.t. 90 % rabatt ved spotpris over 73 øre/kWh (gjeldende fra 1.1.2024)

Dersom den myndighetsbestemte støtteordningen bortfaller ønsker Skagerak Varme fortsatt å tilby en rabattordning, som gir våre kunder forutsigbarhet og trygghet ved ekstraordinært høye energipriser. Følgende pristariff vil da være gjeldende:

Energiledd (Fast påslag+spotpris), ekskl. mva.:

  • 50 øre/kWh i fast påslag
  • X som er månedsmidlet spotpris

Trinnvis rabattordning på spotpris, ekskl.mva.:

  • 50 - 70 øre/kWh                10 %
  • 70 - 90 øre/kWh                30 %
  • Over 90 øre/kWh               50 %