15

Ansatte

97,4 %

Fornybarandel 2022

138 GWh

Varmeomsetning