Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser og dette skal også gjelde for beregning av fjernvarmeprisene. 

Ordningen innebærer at våre husholdningskunder får tilbakebetalt 90 % (kompensasjonsgrad for september-desember 2022) av kostnadene over terskelprisen som er satt til 70 øre/kWt eks. mva. 

Formel for støtteordningen:

(Gjennomsnittlig områdepris Nordpool Spot NO2 - terskelpris) x kompensasjonsgrad x mva

Serviceledd og Påslag (avgifter etc.) kommer i tillegg.

Vi vil til enhver tid følge de retningslinjer som kommer fra myndighetene vedrørende strømstøtteordningen og vil informere om dette her.

Kilde: NVE.no