Hvem har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kundesentralen i bygget?

Postboks 80

3901 Porsgrunn

Org.nr: 989 214 888

contact_phone +47 35 93 50 00