Klimavennlig energi

Fjernvarme levert av Skagerak Varme er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Selskapet benytter varmepumpe basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg og Skien. 

Selskapet har 16 ansatte og har hovedkontor i Porsgrunn. Skagerak Varme eies 100 prosent av Skagerak Energi.