Våre fjernvarmeanlegg

Skagerak Varme har konsesjon for utbygging av fjernvarme i Porsgrunn, Skien, Tønsberg og Horten.