Jeg får ikke registrert avlesning på nettet, får beskjed om for stort forbruk. Hvorfor?