Primære ansvarsområder: Strategi, finans, økonomi, rammebetingelser, politikk