Skagerak Varme produserer og leverer fjernvarme i Horten, Tønsberg, Porsgrunn og Skien. 

Konsesjoner i fire byer

Fjernvarmeutbygging styres av konsesjoner gitt av NVE, Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Skagerak Varme har konsesjon for utbygging i Porsgrunn, Tønsberg og Horten. Selskapet eier også Skien Fjernvarme som har konsesjon i Skien.

Skagerak Varme er medlem av Norsk Fjernvarme, en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, primært basert på fornybar energi. 

Klimavennlig energi

Fjernvarme levert av Skagerak Varme er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Selskapet benytter varmepumpe basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg. 

Selskapet har 15 ansatte og har hovedkontor i Porsgrunn. Skagerak Varme eies 100 prosent av Skagerak Energi.