Når Lede AS (org.nr 979 422 679) samler inn opplysninger om deg, har vi ansvar for å behandle disse i samsvar med personvernlovgivningen. I det følgende beskriver vi hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger, samt hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen. Vi jobber hele tiden med å ivareta og beskytte dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Lede er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gis i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av linjenett og de tjenester som leveres av Lede.

Lede har ansvar for at personopplysninger håndteres på en forsvarlig måte og i henhold til Norsk Lovgivning, samt de forskrifter som er utarbeidet av Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) ved innsamling og oppbevaring av de personopplysninger som kreves for å tilby våre tjenester.

Vår behandling av dine personopplysninger

Lede behandler personopplysninger om deg til ulike formål:

  • som kunde for å levere tjenester vi har avtalt med deg
  • om ditt anlegg når du bestiller ny eller endret tilknytning til strømnettet
  • som bruker av strømnettet for å kunne oppfylle vår lovpålagte plikt til å sørge for effektiv drift av strømnettet
  • som grunneier ved etablering, drift og vedlikehold av linjenettet
  • ved kontakt med oss via telefon, e-post eller sosiale medier
  • som kandidat når du søker på stilling hos oss
  • som bruker av våre nettsider slik at vi kan forstå og analysere hvordan nettsidene blir brukt
  • ved lovpålagte stikkprøvekontroller når du blir valgt ut som tilsynsobjekt av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

Vi innhenter og registrerer opplysninger for å ivareta at Lede har riktig informasjon om kunde eller rettighetshaver, slik at vi kan yte de tjenester som ligger i kundeforholdet til Lede eller i forhold til grunneierrettigheter for berørte grunneiere.

Grunnlaget for behandlingen

Det er Energiloven, Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi og El-tilsynsloven som gir grunnlaget for at personopplysninger kan behandles av Lede.

Videre reguleres dette av Nettleieavtale, avtale om tilknytning, grunneieravtale eller samarbeidsavtale.

Bruk av databehandlere

Vi benytter tjenesteleverandører til å utføre oppgaver på våre vegne, og dette innebærer noen ganger også at de behandler dine personopplysninger. Alle leverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne har gjennom en databehandleravtale med oss forpliktet seg til å behandle personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen og kun på en måte som er nødvendig for å levere den gjeldende tjenesten.

Personopplysninger som behandles

Lede innhenter og behandler personopplysninger du oppgir når du registreres som kunde, huseier, grunneier, leverandør eller annen interessent hos oss og som du på annen måte frivillig gir fra deg, inkludert navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Personnummer blir ved behov hentet fra Det sentrale Folkeregisteret da vi må ha hele fødselsnummeret ditt for å identifisere og sikre at vi registrerer rett kunde på rett anlegg, eller for å inngå avtale med deg som grunneier.

I tillegg samler Lede løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss. Dette inkluderer betalingshistorikk, strømleverandør, måle- og forbruksdata, samt loggede henvendelser. Kredittinformasjon innhentes ved behov.

Personopplysninger kan også registreres på bakgrunn av melding fra din strømleverandør og fra installatører som utfører meldepliktig arbeid i ditt elektriske anlegg på oppdrag fra deg.

Vi innhenter og registrerer opplysninger om huseiere for å oppfylle vår myndighetspålagte plikt til å gjennomføre periodisk tilsyn med alle elektriske anlegg.

I forbindelse med utbygging og vedlikehold av vårt distribusjonsnett innhenter vi ved behov nødvendige opplysninger om deg som grunneier fra Kartverket.

Elektroniske data  

Lede benytter informasjonskapsler ("cookies") på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du laster ned en nettside. Noen av disse informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere, mens andre brukes til å analysere bruken av nettsidene. I tabellen under kan du lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva dataene brukes til.

Oversikt over informasjonskapsler
Tema Data som samles inn Dataene brukes til Varighet i nettleser
Innlogging til Min side Navn, e-postadresse, evt andre kontaktopplysninger, tilganger til kundeforhold i Lede Logge på Min side og sikre at man får tilgang til å se riktig data 24 timer
Chat med kundeservice Unik chat-ID for personer som starter en chat Hindre avbrudd hvis gjesten oppdaterer siden under chatsesjonen 3 minutter
YouTube- videoer på sidene GPS-lokasjon for enheten som åpner en side med YouTube-video og unik bruker-ID YouTube bruker dataene til å vise personlig innhold og annonser <2 år
       

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Lede utleverer ikke personopplysninger til utenforstående unntatt i disse tilfellene:

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder (fullmakt)
b) med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov (strømleverandør)
c) etter pålegg fra domstol eller annen myndighet
d) som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn (inkassobyrå)

Der det er nødvendig for å sikre administrasjonen av våre tjenester vil Lede gjøre tilgjengelig.

Lagringstid og sletterutiner

Lede oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene vil bare bli lagret så lenge Lede har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av gjeldende lovgivning.

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til Lede og av hvilke personopplysninger det er snakk om. Som hovedregel vil personopplysningene dine knyttet til kundeforholdet oppbevares så lenge du er kunde. Enkelte opplysninger vil oppbevares i 13 år etter kundeopphør for å etterleve foreldeslovens bestemmelser. 

Når Lede ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Kontaktopplysninger som telefonnummer, e-postadresse og postadresse kan kunde selv administrere på Min side på www.lede.no.

Personvernombud

Lede har ikke opprettet eget personvernombud. Spørsmål håndteres av kundeservice i samarbeid med juridisk ansvarlig og intern personvernrådgiver.

Informasjonssikkerhet

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen.

Alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

Tilgang til systemer hvor personopplysninger er lagret gis kun til ansatte som har behov for tilgang for å sikre daglig drift og er begrenset ved bruk av individuelle brukernavn og passord.

Revisjon av personvernerklæring

Lede reviderer personvernerklæringen dersom det er behov for endring av vår behandling av personopplysninger eller ved endringer i lover eller forskrifter som krever endring i personvernerklæringen.

Sist revidert mai 2022

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du ta kontakt med Datatilsynet, kontaktinformasjon og annen informasjon finnes på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Henvendelser angående personopplysninger kan gjøres skriftlig via innlogging på Min Side eller du kan ta kontakt med oss på følgende adresser:

firmapost@lede.no
kundeservice@lede.no

Lede AS
Kundeservice
Postboks 80
3901 Porsgrunn