Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Kompensasjonsordningen gjelder også for fjernvarme. 

Ordningen innebærer at våre husholdningskunder får tilbakebetalt 90 % (kompensasjonsgrad fra 1.1.2024) av kostnadene over terskelprisen som er satt til 73 øre/kWt eks. mva. 

Strømstøtten beregnes nå ut fra strømprisen hver enkelt time. Når strømprisen er over 73 øre/kwh (eks mva) får du dekket 90 % av det som overstiger 73 øre. 

I timer hvor strømprisen er lavere enn 73 øre gis det ingen strømstøtte.

Formel for støtteordningen:

(Gjennomsnittlig områdepris Nordpool Spot NO2 - terskelpris) x kompensasjonsgrad x mva

Serviceledd og Påslag (avgifter etc.) kommer i tillegg.

Vi vil til enhver tid følge de retningslinjer som kommer fra myndighetene vedrørende strømstøtteordningen og vil informere om dette her.

Kilde: NVE.no