Både nye og eksisterende bygg kan tilkobles fjernvarme og det er en fordel at det ligger i nærheten av eksisterende fjernvarmenett, samt innenfor konsesjonsområdet vårt. Eksisterende bygg bør ha vannbåren oppvarming fra før, men det finnes støtteprogrammer bl.a. fra Enova, som kan yte støtte til kunder som ønsker konvertering fra el-oppvarming til vannbåren oppvarming. Våre kunder består av borettslag og sameier, større bygårder, næringsbygg, offentlige bygg (skoler, sykehus, sykehjem) og idrettsbaner/svømmehaller. Det kan være aktuelt for tilkobling av større boligfelt i umiddelbar nærhet til fjernvarmenettet.

Fjernvarme er aktuelt:

• Når bygningen ligger i/panlegges å bygges i nærheten av det eksisterende fjernvarmenettet
• Når bygningen har vannbåren varme fra før
• Ved utfasing av oljefyr
• Når det er behov for en fornybar energikilde

.