Hvorfor avregnes jeg for høyere forbruk på varmtvann enn jeg har lest av?