Hvem har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kundesentralen i bygget?