Hvis du skal bestille eller si opp abonnement på fjernvarme kan du ringe kundeservice på tlf 35 51 89 90 eller sende en e-post til kundeservice@skagerakenergi.no.

Vi trenger informasjon om hvilken adresse og målernummer det gjelder. Du må også lese av målerne for fjernvarme (oppvarming og tappevann) slik at vi kan sende korrekt faktura.

Flytteskjema for fjernvarme finner du under dokumenter til høyre.