Dimensjonerende kundedata.

For at vi skal gjøre en korrekt dimensjonering av fjernvarmetrasé og kundesentral, er det viktig at effektbestillingen fylles ut her.  

Fjernkjøling tilbys kun innenfor et avgrenset område i Horten hvor vi har eget kjølenett, i våre andre områder vil det være mulig å velge/krysse av for Sorptiv kjøling som er kjøling basert på fjernvarme.

Husk å legge inn eksakt postnummer for byggets adresse, så vil det automatisk komme opp hvilke kjøleløsning som vi kan tilby.

Ta kontakt med oss om det skulle være noe du lurer på i forbindelse med utfyllingen.

Dimensjonerende kundedata - effektbestilling

Alle aktuelle firma og kontaktpersoner fylles ut dersom de er valgt:Energi

Tappevann:
 
Varme:
 
Kjøling:
 
Byggoppvarming:
 

Effekt tappevann:

Næringskjøken:
 

Effekt oppvarming:


Effekt kjøling:
Kommentarer vedrørende bestilt effekt:

Det anmerkes særskilt at den bestilte effekt vil bli benyttet for dimensjonering av stikkledning, kundesentral og energimåler. Det er derfor viktig at den bestilte effekt er så realistisk som mulig i forhold til virkelig effektbehov.

Plassering av kundesentral skal alltid avklares med Skagerak Varme AS på forhånd. Sentralen bør plasseres mot yttervegg, med kortest mulig avstand fra forsyningsledning for fjernvarme.

For øvrig vises til vår "Kravspesifikasjon for teknsike installasjoner" gjeldende på avtaletidspunkt.

 Eventuelle andre opplysninger bes gitt som vedlegg.

Kontaktinformasjon - Innsender