Fjernvarme et miljøvennlig alternativ

Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ til oppvarming som utnytter energikilder som ellers ville gått tapt.