Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

 

Skagerak Varme AS produserer og leverer fjernvarme, er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Selskapet eies 100 prosent av Skagerak Energi og hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak Varme skal være en preferert samarbeidspartner, sammen med resten av Skagerak konsernet, for fornybare energiløsninger samt bidra til en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av energikilder.
Vi er i sterk vekst og søker nå:

Leder Produksjon

 

Avdeling Produksjon består i dag av 8 medarbeidere som drifter og vedlikeholder produksjonsanlegg i Telemark og Vestfold. Anleggene produserer klimavennlig energi og utnytter ressurser som ellers ville gått tapt; Varmepumpe basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg og Skien.
Nå ønsker vi oss deg som har god faglig kompetanse og som brenner for å utvikle gode team!

Som Leder Produksjon vil du, blant annet, få:

  • Ha personalansvar for avdelingens medarbeidere og HMS-ansvar i daglig drift
  • Videreutvikle en effektiv driftsorganisasjon, herunder selskapets vaktordning og beredskapsorganisering
  • Planlegge og gjennomføre drift og vedlikehold av selskapets anlegg (energisentraler, kundesentraler og infrastruktur)
  • Dokumentere sentrale prosesser innenfor drift og vedlikehold
  • Ha budsjettansvar for teknisk drift og vedlikehold
  • Delta i virksomhetens ledergruppe

Skal du trives i denne jobben tror vi du er en som jobber strukturert og selvstendig med god evne til å holde oversikt og ha mange baller i luften. Du er kvalitetsbevisst og stiller høye krav til deg selv og andre slik at leveransen til våre kunder blir best mulig.

Vi trenger at du relevant ingeniørutdannelse eller teknisk fagskole eller tilsvarende, og minimum 5 års relevant erfaring. Du er en blid, engasjert og inkluderende leder som er god til å kommunisere og involvere. Du er opptatt av å skape et godt og robust arbeidsmiljø med høyt fokus på sikkerhet og ytre miljø. Du er enten kjent med bransjen eller har sterkt ønske om å bli det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb.
Arbeidssted / oppmøte vil være ved vårt hovedkontor i Porsgrunn, men du må regne med å ha hyppige besøk til alle våre anlegg i Grenland og Vestfold.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Drifts- og vedlikeholdsleder Kjetil Grønstad, tlf. 920 90 988 eller
Adm. Dir. Svein Morten Rogn, tlf. 951 11 553

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Søknadsfrist er 31. mai 2024

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.