Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

Skagerak Varme AS produserer og leverer fjernvarme, er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Selskapet eies 100 prosent av Skagerak Energi og hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Vi er i sterk vekst og våre 16 dyktige medarbeidere trenger nå en ny kollega i stillingen som:

Forretningsutvikler Industri

 

Vår ambisjon er å utvikle et tett samarbeid om utveksling av termisk energi, i første rekke med industrien på Herøya. Vi skal være en preferert samarbeidspartner, sammen med resten av Skagerak konsernet, for fornybare energiløsninger til industrien, samt bidra til en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av energikilder. Skagerak Varme ønsker å ta lederskap i å etablere et industrinettverk (Symbioseselskap) for dette på Herøya. Initiativet gjennomføres i tett samarbeid med konsernets enhet for Innovasjon og forretningsutvikling, og er et viktig satsningsområde i Skagerak Energis strategi fremover.

Som Forretningsutvikler Industri vil du, blant annet få:

  • Være ansvarlig for Skagerak Varme sin industrisatsing, herunder symbiosenettverket, og arbeidet med å realisere et termisk lager på Herøya
  • Jobbe oppsøkende og etablere dialog mot industriaktører som kan være aktuelle leverandører og kunder i nettverket og på fjernvarme
  • Være ansvarlig for andre nye industrisatsinger som Skagerak Varme gjør eller deltar i
  • Gjennomføre teknisk salg
  • Koordinere samarbeidet mellom Skagerak Varme og de andre aktuelle enhetene internt i konsernet på både eksisterende og nye industri-initiativ
  • Bidra til eksterne samarbeidspartnere sitt arbeide

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du har 3-5 års erfaring fra termiske fag innen fjernvarme eller industrien, og er enten kjent med fornybarbransjen eller har sterkt ønske om å bli det. Du er engasjert, utadvendt og selvstendig, opptatt av kundene våre og du er veldig god på samarbeid.

Vi tror du har minimum en Bachelorgrad i relevante fag, har god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig og er komfortabel med å bruke engelsk som arbeidsspråk når det trengs.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Adm.dir. Svein Morten Rogn
Tlf: 951 11 553 / e-post: sveinmorten.rogn@skagerakenergi.no

Søknadsfrist: 27. september 2023

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.