Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

Fra natur og industri til overskuddsenergi!

 

Skagerak Varme AS produserer og leverer fjernvarme som er klimavennlig og utnytter energi som ellers ville gått tapt. Vi benytter varmepumpe basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg og Skien. Vi er i sterk vekst og våre dyktige medarbeidere trenger nå en ny kollega i stillingen som:

Drifts- / Automasjonstekniker

 

Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Derfor benytter vi oss av begrepet overskuddsenergi som bedre beskriver hva vi driver med. Fjernvarme er et miljøvennlig alternativ som benytter varmt vann til å overføre miljøvennlig energi. Fleksibel bruk av overskuddsenergi, altså lokale energiressurser som allerede finnes i og nær byer og tettsteder, kan redusere kostnadene ved utbygging av nytt kraftnett.

Som Drifts- / Automasjonstekniker vil du, blant annet, få:

  • Delta i daglig drift av våre fjernvarmeanlegg
  • Utføre feilsøking i våre automasjoner anlegg
  • Overvåke og følge opp rørnett
  • Være ansvarlig for våre kundesentraler og energimålere gjennom både styring og dokumentasjon
  • Inngå i selskapets vaktordning

For å trives i denne jobben, tror vi du er blid og positiv med gode samarbeidsevner. Du er pliktoppfyllende, strukturert og faglig sterk. Du brenner for de klimavennlige alternativene og vil være med å bidra på lag med en grønn framtid. Du har en aktiv holdning til og motivasjon for god ivaretagelse av HMS og ytre miljø og har høye krav til kvalitet i arbeidet ditt.

Vi trenger at du har et fagbrev enten som automatiker, elektriker, automasjonsmekaniker eller andre fagkombinasjoner. Du har erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg, og har enten kjennskap til bransjen eller et sterkt ønske om å få det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode velferdsordninger og legger til rette for kompetanseutvikling. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb.

Arbeidsted vil være alle våre fjernvarmeanlegg, men hovedsakelig oppmøte ved vår lokasjon i Porsgrunn.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Drifts- og Vedlikeholdsleder Kjetil Grønstad, tlf: 920 90 988, e-post kjetil.gronstad@skagerakenergi.no

Søknadsfrist er 30. november 2023

l Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.