Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser og at dette også skal få konsekvenser for beregning av fjernvarmeprisene. Det er fortsatt noe uklart om det praktiske rundt dette med fjernvarmepriser og dette jobbes det med i disse dager.

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 55 % av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Ordningen er gjeldende for perioden desember '21 til og med mars '22.

Vi vil komme tilbake til hvordan vi løser dette for de husholdningskundene dette vil være gjeldende for.

Kilde: NVE.no