Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser og dette skal også gjelde for beregning av fjernvarmeprisene. 

Den foreslåtte ordningen innebærer at våre husholdningskunder får tilbakebetalt 55 % (for desember '21) og 80 % (Januar-Mars '22) av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. 

Kilde: NVE.no